Carnatic Search Engine
Menu

Advanced Level

Module 1

Advanced Varnams

1. Mate malayadhvaja - Khamach

2. Shree rajamatangi - Suddhadhanyasi

3. Sami nee todi teve - Pantuvarali

4. Karunai kadale - Kalyani

5. Sari vari - Poorvikalyani

6. Ikanelane - Poornachandrika

Compositions by Trinity and post trinity composers

1. Bhuvinidasudani - Sriranjani

2. Bhairavi Parameshwari - Bhairavi

3. Vageeshvari - Sarasvati

4. Gananathane - Saranga

5. Aadamodi - Charukeshi

6. Ennadu nee - Vachaspati

7. Narayana divya namam - Mohanam

Rare krtis and concert repertoire

1. Janani - Suddhasaveri

2. Tiruvadi tanai - Reetigowla

3. Kamalambam Bhajare - Kalyani

4. Mayamma - Nattaikurunji

5. Tanavari tanamu - Begada

6. Shree Ranganathaya - Dhanayshi

7. Shree Chakraraja - Shivashakti

8. Senthil velavane - Pantuvarali

Improvisational aspects

1. Shree Chamundeshvari - Bilahari

2. Sugunamule - Chakravakam

3. Sarojadalanetri - Shankarabharanam

4. Pallavi in Shankarabharanam

Padams and Javalis

1. Jalajabandhu - Surutti

2. Tiruvotriyoor Tyagarajan - Athana

3. Rama Rama - Bhairavi

4. Eratagu natara -

5. Valapu tala - Athana

Devotional songs & Tukkadas

1. Punnagai onre podume - Hamsanandhi

2. Eppo varuvaro - Jonpuri

3. Paliso Madhava - Mohanam

4. Baro manege - Hindolam

5. Varavakodu - Kalyani

6. Sarasvati - Hamsavinodini

7. Giridhara - Durbari

8. Iru vinaiyin

9. Dasharatha pudalvar