Carnatic Search Engine
Menu
Composition Bank
Transliteration Scheme
B
A C D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
Sl. no. Title Raga Tala Composer Remarks, if any Version
1 Balasubrahmanyam Surati Adi Muthuswami Dikshitar -- Document
Sanskrit
English
1 Bhajare gopalam Hindolam Adi Sadasiva Brahmendra

Tuned by Semmangudi Srinivasa Iyer

Sanskrit
English
Document
2 Bhajare raghuveeram Kalyani Adi Sadasiva Brahmendra Tuned by Semmangudi Srinivasa Iyer Document
English
Sanskrit
3 Bhajare yadunatham Pilu Adi Sadasiva Brahmendra

Tuned by Semmangudi Srinivasa Iyer

Sanskrit
English
Document
4 Bhajaswa sri Nadanamakriya Adi Oothukkadu Venkatasubbayyar 2nd Navavarana kriti Document
Sanskrit
English
5 Bhaktaparayana Sankarabharanam Roopaka Swati Tirunal - Document
English
Sanskrit
6 Bharati mamava Todi Adi Swati Tirunal 4th Navaratri kriti Document
English
Sanskrit
7 Bhavamulona Suddhadhanyasi Adi Annamacharya - Document
English
Sanskrit
8 Bhavayami gopalabalam Yamankalyani Khanda Chapu Annamacharya - Document
English
Sanskrit
9 Bhavayami Raghuramam Ragamalika Roopaka Swati Tirunal Ramayana Ragamalika Document
English
Sanskrit
10 Bhujagasayino Yadukulakambhoji Roopaka Swati Tirunal Navaratri Mangalam Document
English
Sanskrit
11 Bhuvaneswariya Mohanakalyani Adi Muthiah Bhagavatar - Sanskrit
English
Document
12 Brahmaivaham kila Nadanamakriya Adi Sadasiva Brahmendra

Tuned by Semmangudi Srinivasa Iyer

Sanskrit
English
Document
13 Brovavamma Manji Misra Chapu Syama Sastri - Document
English
Sanskrit
14 Bruhi mukundeti Kurinji Adi Sadasiva Brahmendra

Tuned by Semmangudi Srinivasa Iyer

Sanskrit
English
Document
A C D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
Composition Bank home