Carnatic Search Engine
Menu
Composition Bank
Transliteration Scheme
K
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
Sl. no. Title Raga Tala Composer Remarks, if any Version
1 Kailasavasachala Hindolam Adi Papanasam Sivan Sanskrit composition Document
English
Sanskrit
2 Kalabhairavam Bhairavam Adi Muthuswami Dikshitar - Document
English
Sanskrit
3 Kalakanti kathamkaram Neelambari Misra Chapu Swati Tirunal - Document
English
Sanskrit
4 Kalaratri swaroopini Urmika Adi Muthiah Bhagavatar - Sanskrit
English
Document
5 Kalavati Kalavati Adi Muthuswami Dikshitar - Document
English
Sanskrit
6 Kalayami Raghuramam Begada Misra Chapu Swati Tirunal - Document
English
Sanskrit
7 Kamakotipeetha vasini Sowgandhini Adi Muthuswami Dikshitar - Document
English
Sanskrit
8 Kamakshi Varali Misra Chapu Syama Sastri - Document
English
Sanskrit
9 Kamalajasya Ragamalika Adi Swati Tirunal Dasavatara Ragamalika Document
English
Sanskrit
10 Kamalamba samrakshatumam Anandabhairavi Misra Chapu Muthuswami Dikshitar 1st Kamalamba Avarana kriti Document
Sanskrit
English
11 Kamalambam bhajare Kalyani Adi Muthuswami Dikshitar 2nd Kamalamba Avarana kriti Document
Sanskrit
English
12 Kamalambikayai Kambhoji Khanda Ata Muthuswami Dikshitar 4th Kamalamba Avarana kriti Document
Sanskrit
English
13 Kamalambikayastava Punnagavarali Roopaka Muthuswami Dikshitar 6th Kamalamba Avarana kriti Document
Sanskrit
English
14 Kamalambike Todi Roopaka Muthuswami Dikshitar Kamalamba dhyana kriti Document
Sanskrit
English
15 Kanakambari Kanakambari Roopaka Muthuswami Dikshitar - Document
English
Sanskrit
16 Kanakasaila viharini Punnagavarali Adi Syama Sastri - Document
English
Sanskrit
17 Kanjadalayatakshi Kamalamanohari Adi Muthuswami Dikshitar - Document
English
Sanskrit
18 Karikalabhamukham Saveri Tisra Eka Muthuswami Dikshitar Vinayaka kriti Document
Sanskrit
English
19 Karuna cheyvan Yadukulakambhoji Misra Chapu Iriyamman Thampi - Document
English
Malayalam pdf
20 Karunajoodu Sriragam Adi Syama Sastri - Document
English
Sanskrit
21 Karunakara Begada Roopaka Swati Tirunal - Document
English
Sanskrit
22 Karunanidhi Ilalo Todi Adi, Tisra gati Syama Sastri - Document
English
Sanskrit
23 Kasivisweswara Kambhoji Khanda Ata Muthuswami Dikshitar - Document
English
Sanskrit
24 Khelati brahmande Sindhubhairavi Adi Sadasiva Brahmendra Tuned by Semmangudi Srinivasa Iyer Sanskrit
English
Document
25 Khelati mama hridaye Atana Adi Sadasiva Brahmendra Tuned by Semmangudi Srinivasa Iyer Document
English
Sanskrit
26 Kosalendra mamava Madhyamavati Adi Swati Tirunal - Document
English
Sanskrit
27 Kothandaramam Kokilaravam Adi Muthuswami Dikshitar Kshetra kriti on Rama (Navapasanam, Ramanathapuram) Document
English
Sanskrit
28 Kowmari gowrivelavali Gowrivelavali Adi Muthuswami Dikshitar - Document
English
Sanskrit
29 Kridati vanamali Sindhubhairavi Adi Sadasiva Brahmendra Tuned by Semmangudi Srinivasa Iyer Sanskrit
English
Document
30 Kripaya palaya Charukesi Misra Chapu Swati Tirunal - Document
English
Sanskrit
31 Krishna pahi Madhyamavati Adi Sadasiva Brahmendra Tuned by Semmangudi Srinivasa Iyer Sanskrit
English
Document
32 Kshirabdi kanyakaku Kurinji Khanda Chapu Annamacharya - Document
English
Sanskrit
33 Kshitijaramanam Devagandhari Adi Muthuswami Dikshitar Kshetra kriti on Rama (Vaduvoor) Document
English
Sanskrit
34 Kumaraswaminam Asaveri Adi Muthuswami Dikshitar - Document
English
Sanskrit
35 Kusumakara sobhita Kusumakaram Roopaka Muthuswami Dikshitar - Document
English
Sanskrit
A B C D E G H I J L M N O P R S T U V Y
Composition Bank home