Carnatic Search Engine
Menu
Composition Bank
Transliteration Scheme
S
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
Sl. no. Title Raga Tala Composer Remarks, if any Version
1 Sachamara ramavani Hamsanandi Roopaka Muthiah Bhagavatar - Sanskrit
English
Document
2 Sadanandamayi Hindolam Khanda Matya Oothukkadu Venkatasubbayyar 6th Navavarana kriti Document
Sanskrit
English
3 Sadasraye Chamaram Roopaka Muthuswami Dikshitar Abhayamba vibhakti
dhyana kriti
Document
Sanskrit
English
4 Sahasrakara mandita Vachaspati Adi Muthiah Bhagavatar - Sanskrit
English
Document
5 Sakalaloka nayike Arabhi Adi Oothukkadu Venkatasubbayyar 7th Navavarana kriti Document
Sanskrit
English
6 Saktiganapatim Nata Roopaka Muthiah Bhagavatar - Sanskrit
English
Document
7 Saktisahita ganapatim Sankarabharanam Chaturasra Eka Muthuswami Dikshitar Vinayaka kriti Document
Sanskrit
English
8 Samajavaragamana Hindolam Adi Tyagaraja Sanskrit composition Document
Sanskrit
English
9 Samayamide nannubrochutaku Budhamanohari Adi Muthiah Bhagavatar - Sanskrit
English
Document
10 Sankari srirajarajeswari Madhyamavati Adi Oothukkadu Venkatasubbayyar 8th Navavarana kriti Document
Sanskrit
English
11 Santana ramaswamim Hindolavasantam Adi Muthuswami Dikshitar Kshetra kriti on Rama (Needamangalam) Document
English
Sanskrit
12 Santatam aham Desakshi Misra Chapu Oothukkadu Venkatasubbayyar 1st Navavarana kriti Document
Sanskrit
English
13

Saranam Ayyappa

Mukhari Misra Chapu Papanasam Sivan - Document
English
Tamil pdf
14 Saranam vijayasaraswati Vijayasaraswati Adi Muthiah Bhagavatar - Sanskrit
English
Document
15 Sarasadala nayane Saramati Adi Muthiah Bhagavatar   Sanskrit
English
Document
16

Saraswati dayainidhi

Saraswati Adi Papanasam Sivan - Document
English
Tamil pdf
17 Saravanabhava Pasupatipriya Adi Muthiah Bhagavatar - Sanskrit
English
Document
18

Saravanabhava guhane

Madhyamavati Adi Papanasam Sivan - Document
English
Tamil pdf
19

Saroruhasana jaye

Pantuvarali Adi Swati Tirunal 6th Navaratri kriti Document
English
Sanskrit
20 Sarvajeeva dayapari Suddhasaveri Misra Chapu Oothukkadu Venkatasubbayyar 3rd Navavarana kriti Document
Sanskrit
English
21 Sarvam brahmamayam Chenchuruti Adi Sadasiva Brahmendra Tuned by Semmangudi Srinivasa Iyer Sanskrit
English
Document
22

Satyam param dhimahi

Sankarabharanam Adi Oothukkadu Venkatasubbayyar - Document
English
Sanskrit
23 Sevesrikantam Mohanakalyani Adi Swati Tirunal - Document
Sanskrit
English
24 Siddhivinayakam Mohanakalyani Adi Muthiah Bhagavatar - Sanskrit
English
Document
25 Siddhivinayakam Chamara Roopaka Muthuswami Dikshitar Vinayaka kriti Document
Sanskrit
English
26 Sikhivahana Hamsadeepakam Adi Muthiah Bhagavatar - Sanskrit
English
Document
27 Simhasanasthite Ragamalika Roopaka Muthuswami Dikshitar Vedaragamalika Document
English
Sanskrit
28 Sivaganga Punnagavarali Adi Papanasam Sivan Sanskrit composition Document
English
Sanskrit
29 Smaravaram varam Kapi Adi Sadasiva Brahmendra Tuned by Semmangudi Srinivasa Iyer Sanskrit
English
Document
30 Sobhillu saptaswara Jaganmohini Roopaka Tyagaraja - Document
English
Sanskrit
31 Sri Abhayamba Sriragam Adi Muthuswami Dikshitar Abhayamba Mangala kriti Document
Sanskrit
English
32 Srigananatham bhajare Eesamanohari Roopaka Muthuswami Dikshitar Vinayaka kriti Document
Sanskrit
English
33 Sriganeshatparam Ardradesi Jhampa Muthuswami Dikshitar Vinayaka kriti Document
Sanskrit
English
34 Sriganeswara Shanmukhapriya Adi Oothukkadu Venkatasubbayyar Navavarana
Ganesha Dhyana kriti
Document
Sanskrit
English
35 Srikamalamba jayati Ahiri Adi Muthuswami Dikshitar 9th Kamalamba Avarana kriti Document
Sanskrit
English
36 Srikamalambikayah Sankarabharanam Roopaka Muthuswami Dikshitar 3rd Kamalamba Avarana kriti Document
Sanskrit
English
37 Srikamalambikayah Sahana Tisra Triputa Muthuswami Dikshitar 7th Kamalamba Avarana kriti Document
Sanskrit
English
38 Srikamalambikayah param Bhairavi Misra Jhampa Muthuswami Dikshitar 5th Kamalamba Avarana kriti Document
Sanskrit
English
39 Srikamalambike Sriragam Khanda Eka Muthuswami Dikshitar Navavarana mangala kriti Document
Sanskrit
English
40 Srikamalambike avava Ghanta Adi Muthuswami Dikshitar 8th Kamalamba Avarana kriti Document
Sanskrit
English
41 Srimadhava Behag Adi Papanasam Sivan Sanskrit composition Document
Sanskrit
English
42 Srimahabala Sarangamalhar Adi Muthiah Bhagavatar - Sanskrit
English
Document
43 Srimahaganapatiravatumam Gowla Tisra Triputa Muthuswami Dikshitar Vinayaka kriti Document
Sanskrit
English
44 Sriman narayana Bowli Adi Annamacharya - Document
Sanskrit
English
45 Srimooladharachakra Sriragam Roopaka Muthuswami Dikshitar Vinayaka kriti Document
Sanskrit
English
46 Sri Ramachandro Sriranjani Misra Chapu Muthuswami Dikshitar Rama Vibhakti kriti 1 Document
English
Sanskrit
47 Sriramam Narayanagowla Adi Muthuswami Dikshitar Kshetra kriti on Rama
(Tiruppulani, Ramanathapuram)
Document
English
Sanskrit
48 Srivalli devasenapate Natabhairavi Adi Papanasam Sivan Sanskrit composition Document
English
Sanskrit
49 Srivaralakshmi namastubhyam Sriragam Adi Muthuswami Dikshitar - Document
English
Sanskrit
50 Sriviswanatham bhajeham Ragamalika Adi Muthuswami Dikshitar Chaturdasa Ragamalika Document
English
Sanskrit
51 Sthirata nahi nahi re Punnagavarali Adi Sadasiva Brahmendra Tuned by Semmangudi Srinivasa Iyer Sanskrit
English
Document
52 Sudhamayi Amritavarshini Roopaka Muthiah Bhagavatar - Sanskrit
English
Document
53 Sujana jeevana Kamas Roopaka Tyagaraja - Document
Sanskrit
English
54 Swetaganapatim Ragachoodamani Tisra Triputa Muthuswami Dikshitar Vinayaka kriti Document
Sanskrit
English
A B C D E G H I J K L M N O P R T U V Y
Composition Bank home