Carnatic Search Engine
Menu
Composition Bank
Transliteration Scheme
T
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
Sl. no. Title Raga Tala Composer Remarks, if any Version
1 Tappulanniyu Bowli Roopaka Muthiah Bhagavatar - Sanskrit
English
Document
2

Tatvajivatvam

Kiravani Adi Sadasiva Brahmendra

Tuned by Semmangudi Srinivasa Iyer

Sanskrit
English
Document
3 Teliyaka nejesina Huseni Roopaka Muthiah Bhagavatar - Sanskrit
English
Document
4

Todayam

Nata Khanda Chapu Swati Tirunal Navaratri kriti series Document
English
Sanskrit
5 Todayamangalam Pantuvarali Adi Swati Tirunal Navaratri kriti series Document
English
Sanskrit
6 Trilokamata Paras Adi / Misra Chapu Syama Sastri - Document
English
Sanskrit
7 Tungatarange gange Kuntalavarali Adi Sadasiva Brahmendra

Tuned by Semmangudi Srinivasa Iyer

Sanskrit
English
Document
A B C D E G H I J K L M N O P R S U V Y
Composition Bank home