Carnatic Search Engine
Menu
Music Handbook
KRITI INDEX - D
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
TITLE RAGA TALA COMPOSER LANGUAGE
Dachukovalena Todi Misra Jhampa Tyagaraja Telugu
Dakshinamurte Sankarabharanam Misra Jhampa Muthuswami Dikshitar Sanskrit
Dasaratha nandana Asaveri Adi Tyagaraja Telugu
Dasarathi nee runamu Todi Adi Tyagaraja Telugu
Dayajooda Jaganmohini Misra Chapu Syama Sastri Telugu
Devadeva Mayamalavagowla Roopaka Swati Tirunal Sanskrit
Devadeva Poorvikalyani Adi Swati Tirunal Sanskrit
Devadideva Sunanavinodini Adi Mysore Vasudevachar Telugu
Devi brova Chintamani Adi Syama Sastri Telugu
Devi neeyetunai Keeravani Adi Papanasam Sivan Tamil
Devi pavane Saveri Adi Swati Tirunal Sanskrit
Devibrova Chintamani Adi Syama Sastri Telugu
Dhanyudevvado Malayamarutam Adi Patnam Subramanya Iyer Telugu
Dharmasamvardhani Madhyamavati Roopaka Muthuswami Dikshitar Sanskrit
Dinamani vamsa Harikambhoji Adi Tyagaraja Telugu
Divakaratanujam Yadukulakambhoji Chaturasra Eka Muthuswami Dikshitar Sanskrit
Dorakuna Bilahari Adi Tyagaraja Telugu
Dudukugala Gowla Adi Tyagaraja Telugu
Durmargachara Ranjani Roopaka Tyagaraja Telugu
Durusuga Saveri Adi Syama Sastri Telugu
Dwaitamu sukhama Reetigowla Adi Tyagaraja Telugu
A B C E G H I J K L M N O P R S T U V Y
Kriti index Music handbook