Carnatic Search Engine
Menu
Music Handbook
KRITI INDEX - P
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
TITLE RAGA TALA COMPOSER LANGUAGE
Padame tunai Valachi Adi Papanasam Sivan Tamil
Padavini Salagabhairavi Adi Tyagaraja Telugu
Pahijagajjanani Hamsanandi Adi Swati Tirunal Sanskrit
Pahimam Janaranjani Adi Maha Vaidyanatha Iyer Sanskrit
Pahimam Mohanam Roopaka Muthuswami Dikshitar Sanskrit
Pakkala nilabadi Kharaharapriya Misra Chapu Tyagaraja Telugu
Palinchu kamakshi Madhyamavati Adi Syama Sastri Telugu
Palukavademira Devamanohari Adi Mysore Vasudevachar Telugu
Palukavemina Poornachandrika Adi Tyagaraja Telugu
Pamarajana Simhendramadhyamam Roopaka Muthuswami Dikshitar Sanskrit
Panchamatanga Malahari Roopaka Muthuswami Dikshitar Sanskrit
Pankajalochana Kalyani Misra Chapu Swati Tirunal Sanskrit
Paradevata Dhanyasi Adi Muthuswami Dikshitar Sanskrit
Paradevate Manirangu Adi Papanasam Sivan Tamil
Parakela Saraswati Natakurinji Roopaka Tirupati Narayanaswamy Telugu
Parakelanannu Kedaragowla Adi Syama Sastri Telugu
Parakuneekelara Kiranavali Adi Tyagaraja Telugu
Paralokabhaya Mandari Adi Tyagaraja Telugu
Paralokasadhaname Poorvikalyani Adi Tyagaraja Telugu
Paramapavana Poorvikalyani Adi Ramnad Srinivasa Iyengar Telugu
Paramapurusham Lalitapanchamam Misra Chapu Swati Tirunal Sanskrit
Paramatmudu Vagadheeswari Adi Tyagaraja Telugu
Paramukhamelara Surati Adi Tyagaraja Telugu
Paramukhamenaiyya Kharaharapriya Adi Papanasam Sivan Tamil
Parandhamavati Dharmavati Roopaka Muthuswami Dikshitar Sanskrit
Parasakti Saveri Adi Tyagaraja Telugu
Paripalaya paripalaya Reetigowla Roopaka Tyagaraja Sanskrit
Paripalaya sarasiruha Pantuvarali Adi Swati Tirunal Sanskrit
Paripalayamam Reetigowla Roopaka Swati Tirunal Sanskrit
Paritapamu Manohari Roopaka Tyagaraja Telugu
Parvai onrey Surati Adi Oothukadu Venkata Kavi Tamil
Parvatikumaram Natakurinji Roopaka Muthuswami Dikshitar Sanskrit
Parvatininnu ne Kalagada Adi, Tisra Gati Syama Sastri Telugu
Pattividuvaradu Manjari Adi Tyagaraja Telugu
Pavanaguru Hamsanandi Roopaka Lalitadasa Sanskrit
Pibare ramarasam Yamankalyani Adi Sadasiva Brahmendra Sanskrit
Pranamamyaham Gowla Adi Mysore Vasudevachar Sanskrit
Puraharanandana Hamirkalyani Adi Muthuswami Dikshitar Sanskrit
A B C D E G H I J K L M N O R S T U V Y
Kriti index Music handbook